Μια στο καρφί και μια στο πέταλο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΠΑΙΝΟΣ

Μια στο καρφί και μια στο πέταλο.

σημαίνει:
Την εναλλαγή επαίνου και επίκρισης.