Όποιος ήυρε πήρε, όποιος έχασε λυπήθηκε.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΤΥΧΗ

Όποιος ήυρε πήρε, όποιος έχασε λυπήθηκε.

σημαίνει πως:
Κάποιοι άνθρωποι βρίσκουν χρήματα, αγαθά, ευκαιρίες ενώ κάποιοι άλλοι μπορεί και να χάσουν αυτά που έχουν.
Όποιος ήυρε χάρηκε, όποιος έχασε έχασε.