Όποιος ζυγώνει δυο λαγούς, κακό κυνήγι κάνει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

Όποιος ζυγώνει δυο λαγούς, κακό κυνήγι κάνει.

σημαίνει:
Όποιος κάνει ταυτόχρονα δύο έργα, κυνηγάει δύο στόχους την ίδια ώρα, είναι πολύ πιθανόν να αποτύχει και στους δύο, επειδή δεν είναι επικεντρωμένος.