Όποιος ζυγιέται στους γκρεμνούς, βουνά μην ανεβαίνει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ

Όποιος ζυγιέται στους γκρεμνούς, βουνά μην ανεβαίνει.

σημαίνει:
Όποιος διστάχει, λιποψυχάει μπροστά στους γκρεμνούς δεν πρέπει να ανεβαίνει τα βουνά. Όποιος φοβάται διστάζει μπροστά στις δυσκολίες δεν πρέπει να αναλαμβάνει δύσκολα εγχειρήματα.