Άλλοι ζουν για να τρώνε, εγώ τρώγω για να ζω.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΦΑΓΗΤΟ

Άλλοι ζουν για να τρώνε, εγώ τρώγω για να ζω.

λέγεται :
Για κοιλιόδοουλους ανθρώπους, που σκέφτονται μόνο το φαγητό.