Οι μεγάλοι κίνδυνοι σκοτώνουν τους μικρούς φόβους.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Οι μεγάλοι κίνδυνοι σκοτώνουν τους μικρούς φόβους.

σημαίνει πως:
Μπροστά στον πραγματικό κίνδυνο, ο άνθρωπος βρίσκεται σε εγρήγορση και ξεχνάει τις μικρές φοβίες και αναστολές.