Οι μεγάλοι κίνδυνοι δίνουν μεγάλες τιμές.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Οι μεγάλοι κίνδυνοι δίνουν μεγάλες τιμές.

δηλώνει πως:
Όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος, τόσο μεγαλύτερο και το επίτευγμα ή το κατόρθωμα.