Ο Θεός είναι καλός εργάτης μα θέλει και τη βοήθεια μας.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Ο Θεός είναι καλός εργάτης μα θέλει και τη βοήθεια μας.

δηλαδή:
Να μην επικαλούμαστε μονάχα την βοήθεια του Θεού αλλά να προσπαθούμε κι εμείς οι ίδιοι για να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε.
Συν Αθηνά και χείρα κίνει.