Ο Θεός δίνει καρύδια όμως δεν τα σπάει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Ο Θεός δίνει καρύδια όμως δεν τα σπάει.

σημαίνει:
Πως πρέπει να προσπαθήσουμε οι ίδιοι για να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε, δεν πρόκειται να τα λάβουμε όλα έτοιμα.