Ο εγωιστής υπερηφανεύεται πως έμαθε πολλά, ο σοφός λυπάται που δεν έμαθε περισσότερα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΟΦΙΑ

Ο εγωιστής υπερηφανεύεται πως έμαθε πολλά, ο σοφός λυπάται που δεν έμαθε περισσότερα.

δηλώνει:
Την διαφορά μεταξύ του σοφού και αυτού που νομίζει πως είναι σοφός.