Ο Θεός βοηθάει εκείνους που βοηθάνε τον εαυτό τους.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Ο Θεός βοηθάει εκείνους που βοηθάνε τον εαυτό τους.

δηλαδή:
Όποιος κοπιάζει και προσπαθεί θα επιτύχει αυτό που θέλει.