Ο λόγος του είναι συμβόλαιο.(ή νόμος, ή σπαθί)

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΥΠΟΣΧΕΣΗ

Ο λόγος του είναι συμβόλαιο.(ή νόμος, ή σπαθί)

λέγεται:
Για άνθρωπο άξιο εμπιστοσύνης, που τηρεί τις δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις του.