Ένα σπίτι δεν βαστάει δύο σκυλιά.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΡΧΗΓΙΑ

Ένα σπίτι δεν βαστάει δύο σκυλιά.

σημαίνει πως:
Είναι αδύνατη η συνύπαρξη και συναρχία, ότι όποιος κατέχει μια θέση με οφέλη δεν θέλει να μοιράζεται αυτά τα οφέλη.