Με ένα βόδι δεν γίνεται καλό αυλάκι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Με ένα βόδι δεν γίνεται καλό αυλάκι.

εννοεί:
Πως κάποια πράγματα δεν μπορεί να τα κάνει κάποιος μόνος του. (Το όργωμα γινόταν με 2 βόδια)