Με ένα παιδί πολλοί κουμπάροι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΥΠΟΣΧΕΣΗ

Με ένα παιδί πολλοί κουμπάροι.

λέγεται :
Για εκείνους που διαθέτουν ένα πράγμα και το υπόσχονται σε πολλούς.