Με όλους καλά και με λίγους φίλος.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΦΙΛΙΑ

Με όλους καλά και με λίγους φίλος.

σημαίνει :
Λίγοι είναι οι πραγματικοί φίλοι, ωστόσο καλό είναι να τα έχουμε με όλους καλά.