Ξύνε κι αλάτιζε.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ξύνε κι αλάτιζε.

λέγεται :
Για περιπτώσεις που οι ενέργειες μας δεν έχουν αποτέλεσμα. Δηλαδή όσο κι αν ξύνουμε κάτι κι αν το αλατίζουμε, αυτό δεν φτιάχνει.