Σε πήρα για βασιλικό και εβγήκες τσουτσουμίδα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ

Σε πήρα για βασιλικό και εβγήκες τσουτσουμίδα.

δηλαδή:
Δεν ανταποκρίνεσαι των προσδοκιών μου.