Έγινε Τούρκος

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΘΥΜΟΣ

Έγινε Τούρκος

δηλώνει :
τον θυμό και το κοκκίνισμα από οργή, που θυμίζει τις βιαιότητες των Τούρκων, αλλά και το κόκκινο φέσι τους.