Δάχτυλέ μου βρωμισμένε, εδικός μου είσαι, καημένε.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΝΟΧΗ

Δάχτυλέ μου βρωμισμένε, εδικός μου είσαι, καημένε.

εννοεί :
Την ανοχή και επιείκια που δείχνουμε σε δικούς μας ανθρώπους ακόμη κι όταν δεν την αξίζουν.