Πηδάει η χελώνα το λαγό, όταν ο αετός είναι από πάνω.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Πηδάει η χελώνα το λαγό, όταν ο αετός είναι από πάνω.

δηλώνει:
Την αισχρή εκμετάλλευση κάποιου που βρίσκεται σε δύσκολη θέση και δεν μπορεί να αντιδράσει.