Πηδάει η χελώνα το λαγό, όταν ο αετός είναι από πάνω. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Πηδάει η χελώνα το λαγό, όταν ο αετός είναι από πάνω.

δηλώνει:
Την αισχρή εκμετάλλευση κάποιου που βρίσκεται σε δύσκολη θέση και δεν μπορεί να αντιδράσει.