Το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη.

σημαίνει:
Ότι η προοπτική κέρδους ενεργοποιεί τον άνθρωπο, η ίδια η δουλειά δημιουργεί ευκαιρίες και νέες ιδέες.