Ας πάει κι αυτό το φίλημα με το Χριστός Ανέστη .

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΝΟΧΗ

Ας πάει κι αυτό το φίλημα με το Χριστός Ανέστη .

εκφράζει πως :
Ενίοτε χρειάζεται να δείξουμε υποχωρητικότητα και να ανεχθούμε κάποιες καταστάσεις