Βασιλική διαταγή και τα σκυλιά δεμένα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΥΠΑΚΟΗ

Βασιλική διαταγή και τα σκυλιά δεμένα.

εννοεί :
πως πρέπει να υπακούσουμε σε μια εντολή χωρίς να το διαπραγματευτούμε.