Αλλιώς μιλά ο ξαμάρτωτος κι αλλιώς ο αρματωμένος

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

Αλλιώς μιλά ο ξαμάρτωτος κι αλλιώς ο αρματωμένος

εξήγηση :
αυτός που έχει εφόδια και πλούτη έχει και αυτοπεποίθηση και υπερτερεί σε σχέση με τον φτωχό κι αδύναμο