Βάλανε τον τρελό να βγάλει το φίδι απ την τρύπα

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βάλανε τον τρελό να βγάλει το φίδι απ την τρύπα

εννοεί :
πως αναθέσανε σε κάποιον ανόητο, που δεν έχει αίσθηση του κινδύνου, μια επικίνδυνη εργασία