Ο λύκος από τα μετρημένα τρώει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΜΕΤΡΗΜΑ

Ο λύκος από τα μετρημένα τρώει.

σημαίνει πως:
Αν δεν έχουμε μετρήσει κάτι, αν δεν ξέρουμε τι έχουμε, δεν το αντιλαμβανόμαστε όταν το χάσουμε.