Εκείνος που κρατάει τον αετό από την ουρά και την γυναίκα από τον λόγο της, δεν κρατάει τίποτε. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΓΥΝΑΙΚΑ

Εκείνος που κρατάει τον αετό από την ουρά και την γυναίκα από τον λόγο της, δεν κρατάει τίποτε.

υπονοεί πως :
Η γυναίκα δεν κρατάει τον λόγο της, δεν είναι σταθερή στις αποφάσεις της, αλλάζει διαρκώς γνώμη και διάθεση.