Καλύτερα η αγάπη ενός γέρου παρά οι ξυλιές ενός νέου. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΓΥΝΑΙΚΑ

Καλύτερα η αγάπη ενός γέρου παρά οι ξυλιές ενός νέου.

υποστηρίζεται πως :
Καλύτερα ζει κάποια με ένα γέρο που συμπεριφέρεται καλά και την προσέχει παρά με κάποιο νέο ευέξαπτο και βίαιο.