Είπες λόγο κι έκαψες λόγγο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΛΟΓΟΣ

Είπες λόγο κι έκαψες λόγγο.

σημαίνει:
ότι μια κουβέντα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα.