Βαστάτε, Τούρκοι, τα άρματα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΗ

Βαστάτε, Τούρκοι, τα άρματα.

λέγεται :
Όταν θέλουμε να απειλήσουμε κάποιον.