Φίλοι μου στην ανάγκη μου, κι εχθροί μου στη χαρά μου.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΦΙΛΙΑ

Φίλοι μου στην ανάγκη μου, κι εχθροί μου στη χαρά μου.

σήμαινει :
όταν έχουμε ανάγκη κάποιον τον θεωρούμε φίλο και όταν δεν τον χρειαζόμαστε τον αγνοούμε