Σε κάθει σπίτι ένας τρελός, στο δικό μας όλοι. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΧΑΟΣ

Σε κάθει σπίτι ένας τρελός, στο δικό μας όλοι.

αναφέρεται:
Σε καταστάσεις χαώδης όπου επικρατεί σύγχυση και δεν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση και συνεργασία ώστε να δοθεί λύσει σε ένα πρόβλημα.