Καμιά φορά κι ο άγνωστος, φρόνιμη γνώμη δίνει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Καμιά φορά κι ο άγνωστος, φρόνιμη γνώμη δίνει.

εννοεί πως :
ο ξένος δεν έχει συμφέροντα και ως ουδέτερος μπορεί να είναι πιο σωστός