Ο καθένας για λόγου του κι ο Θεός για όλους.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΘΕΟΣ

Ο καθένας για λόγου του κι ο Θεός για όλους.

σημαίνει:
Ο Θεός ενδιαφέρεται για όλους τους ανθρώπους.