Άλλος έχει το όνομα και άλλος την χάρη

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Άλλος έχει το όνομα και άλλος την χάρη

σημαίνει πως :
αποδίδονται σε κάποιον ιδιότητες ή ικανόητες τις οποίες δεν διαθέτει