Θέλει αλεύρι για να βγάλεις καρβέλι σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΜΕΣΑ

Θέλει αλεύρι για να βγάλεις καρβέλι

εννοεί πως :
Χρειάζονται τα κατάλληλα μέσα για να πραγματοποιηθεί κάτι