Θέλει πολλά πιπέρια σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΜΕΣΑ

Θέλει πολλά πιπέρια

δηλωνει πως:
Χρειάζονται πολλές γνωριμίες, χρήματα, τα κατάλληλα μέσα για να γίνει κάποιο έργο