Σε ξένο φαΐ αλάτι να μη ρίχνεις.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΝΑΚΑΤΕΥΟΜΑΙ

Σε ξένο φαΐ αλάτι να μη ρίχνεις.

σημαίνει :
Μην ανακατεύεσαι σε ξένες υποθέσεις.