Η κότα σκαλίζοντας τα μάτια της θα βγάλει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η κότα σκαλίζοντας τα μάτια της θα βγάλει.

σημαίνει:
Πως είναι επικίνδυνο να σκαλίζεις τα πράγματα.