Θε μου κάνε με τρελό να με φοβάτια ο κόσμος. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΤΡΕΛΑ

Θε μου κάνε με τρελό να με φοβάτια ο κόσμος.

λέγεται :
Για κάποιον που επικαλείται τρέλα για να περάσει το δικό του ή να κερδίσει κάτι.