Θα χάσει η Πόλη ένα κρεμμύδι και η Βενετιά ένα σκόρδο. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΑΣΗΜΑΝΤΟ

Θα χάσει η Πόλη ένα κρεμμύδι και η Βενετιά ένα σκόρδο.

λέγεται :
Για κάτι που θεωρούμε εντελώς ασήμαντο και μηδαμινο.
ομοίως
Θα χάσει η Βενετιά βελόνι.