Καιρός παντί πράγματι

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΧΡΟΝΟΣ

Καιρός παντί πράγματι

δηλώνει πως :
Το κάθε τι πρέπει να γίνεται στον κατάλληλο χρόνο,την ώρα που πρέπει.