Από του διαβόλου την αυλή ούτε ερίφι ούτε αρνί.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΚΑΚΕΝΤΡΕΧΕΙΑ

Από του διαβόλου την αυλή ούτε ερίφι ούτε αρνί.

σημαίνει πως :
Από κακό άνθρωπο να μην περιμένεις κανένα καλό.