Πατουχιά και λίρα αξίζει σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΓΗ

Πατουχιά και λίρα αξίζει

σημαίνει:
Πατημασιά και λίρα αξίζει και τονίζει την αξία της ακίνητης περιουσίας, πόσο κερδοφόρα είναι η αγορά γης.
πατουχιά = πατησιά