Θα μας κάνει το χρυσό αυγό. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

Θα μας κάνει το χρυσό αυγό.

λέγεται:
Ειρωνικά για κάποιον που τον περιποιούνται ενώ κατά την γνώμη μας δεν αξίζει τόσων περιποιήσεων.