Υπάρχουν πολλοί άνδρες που ζουν και εργάζονται για τους άλλους, όλοι όμως οι άνδρες μοχθούν για τη γυναίκα. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΓΥΝΑΙΚΑ

Υπάρχουν πολλοί άνδρες που ζουν και εργάζονται για τους άλλους, όλοι όμως οι άνδρες μοχθούν για τη γυναίκα.

δηλωνει πως:
Ό,τι προσπαθεί να πετύχει ο άνδρα το κάνει για τη γυναίκα.