Να πουλήσουμε το γάιδαρο, να φτιάξουμε σαμάρι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΠΑΡΑΛΟΓΟ

Να πουλήσουμε το γάιδαρο, να φτιάξουμε σαμάρι.

λέγεται:
Για αντικρουόμενες και αλληλοαναιρούμενες αποφάσεις.