Αξίzει η γεροντόκοτα σαράντα πουλαδίτσες,

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΓΗΡΑΤΕΙΑ

Αξίzει η γεροντόκοτα σαράντα πουλαδίτσες,

σημαίνει:
Οι νέοι υστερούν ως npos την εμπειρία σε σύγκριση με τους ηλικιωμένους.