Χρόνια στο κουρμπέτι. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ



ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Χρόνια στο κουρμπέτι.

λέγεται:
Για κάποιον που έχει μεγάλη πείρα στη ζωή.
ομοίως
Δεν είναι και χθεσινός.

Σαράντα χρόνια φούρναρης. (μεγάλη εμπειρία σε κάποιον τομέα).